Joel, Maija ja Alvi Jestoi Perä-Jestoissa Uuksussa 1997