Tauonpaikka Uuksalonpäähän mennessä kivilaiturilla