Valmis aita Uuksussa, ristiä ei ole vielä siirretty paikalleen