Sitten siirryimme Muuruveden kylätalolle ruokailemaan ja kokoustamaan