Jestoin nuorisoa Simo Jestoin pihassa Ala-Uuksussa