Istumassa Sanni, Jelena, ja Niilo Jestoi. Takana Arvo, Marjatta Aimo ja Eija Jestoi