Havuvengoi da tuohuksii Salmih Uuksuh da Tulemal urholoinkalmoil

Jestoin sugukerähmön deputtattoit laskiettih havuvengoit da sytytettih tuohukset 6.12.2017 Suomi100 tieman mugah luovutetul alovehel Salmih Uuksuh da Tulemah yhtehisil urholoinkalmoil.

Duumu tuohuksiin sytytykses da vengois rodih Salmikerähmön osaottajiin kirjases. Suvenaigah suguvastavumises paginanvedäi sellitti dielon osanottajil da hedi erähii osanottajii jiävittehes mugah. Ryhmy kerävyi ravieh. Fatieru da syömizet tilattih Pitkärannas Dlinnyj Bereg hotelis.

5.12 aigane huondes lähtimmö matkah kolmel hengilömasinal. 

 6.12 huondeksel päiväzen noustes Aulis da Vilho Jonninen pandih venga Tuleman yhtehisel urholoinkalmoin mustokivel muijen seistes palajat tuohukset käis ymbäril. Tulemal on havvattu piäle 400 voinaltapettuu, tozo Auliksen da Vilhon tuatto on havvattu täh urholoinkalmoih.

Vahnas kirigös ja laukas käyndän jälgeh matkaimmo Uuksuh. Venganlaskiendu da tuohuksien sytyttämine luajittih tozo sie.

Jestoin sugukerähmö on pannuh Uuksuh mustoristan v. 1998 ja luadinnu aijjan urholoinkalmoinalovehen ymbäril v. 2002. Alovehel on havvattu läs 30 voinaltapettuu.

Kodimatkal sytytimmö tuohuksii tozo Surun ristal da Impilahten urholoinkalmoin mustokivel.

Tozo sytytimmö Salmi-kerähmön tuohukset mustomerkkilöil kus kävimmö.

RH da KJ

Uuksun rannal

Istun kivel da kazon kui jogi virduau verkkaseh Luadokkahpäi.

Vai pinnanual on vägei voimu.

 

Virsta tuaksepäi on kalmismua da toine eispäi nägyy

da tsasounanmägi.

Eule nimidä jällel vai rista mustottau jälgipolvil mennehysis aijois.

Itkettäy da nagrattau yhtyaigua.

Atkal da hyvä mieli.

Tuase tiä.

Da jogi virduau.

 

Istun da kazon.

Tuos sisär da velli da oma poigu neveskänke.

Da tuatto häi kazou omah kodihpäi.

Ei nävy nimidä.

Kai istutah koufil da pagistah yhtehiäneh.

Da jogi virduau.

 

Vai päiväne pastau, kägöne kukkuu da sadakieli helisöy.

Ylen on zoma tämä mua da tiä on hyvä ollah.

Vai mikse atkal?

Tiä ei suaha olla ainos.

Vai jogi virduau.

 

RH 2008 

Jaa tämä sivu